Corporate storytelling

Content marketing är nyckeln till långsiktigt varumärkesbyggande. Med verkliga berättelser från företaget blir det lättare för målgruppen att förstå själen och därmed vilja förknippas med det.

Varumärke och förtroende

När kunden upplever att din vara eller produkt inte skiljer sig från konkurrenternas, kommer priset att avgöra affären. Det vill vi ju inte vara med om. 

Pris är bara en del i helheten, där produktens kvalitet och varumärkets kraft, tillgänglighet och service utgör de övriga.

Ju bättre man lyckas med de övriga fyra, desto mindre viktigt blir priset.

Vad är ett starkt varumärke?

Starka varumärken är tåliga. De klarar stormar bättre än svaga och behåller sina kunder även i motvind. Vad beror det på? Vi vill förknippas med starka varumärken eftersom de ger oss en släng av den image vi vill ha.

Det förklarar varför många människor är villiga att faktiskt betala 30,000 kronor för en handväska som är äkta, trots att kopian säljs på marknaden i Peking för ett par hundra. Ingen kvalitet, service, tillgänglighet eller pris i världen kan rättfärdiga det. Bara varumärket kan.

Content marketing på djupet

Att bygga starka varumärken går inte på en dag, men det finns ett effektivt recept som hjälper tillväxten på traven: Content marketing. 

Sanna, inspirerande historier bygger varumärket genom trovärdighet, tillit och relevans. Med dagens möjligheter att sprida intressant innehåll finns det goda möjligheter att nå snabba resultat. Vi hjälper dig att ta fram en konsekvent och långsiktig plan för content marketing och ser till att innehåll tas fram som stärker varumärket.