Dubbel väsentlighet

Väsentlighetsanalysen är hjärtat i allt hållbarhetsarbete; den hjälper företaget att identifiera var fokus ska ligga, var resurserna ska läggas och var företaget kan göra störst skillnad.

Att göra en väsentlighetsanalys ger många insikter och kunskap om hållbarhet, vad det betyder för er och inte minst, en förståelse för vad ni kan välja bort.

Den dubbla väsentlighetsanalysen är också hjärtat i hållbarhetsredovisningen, och därmed i det nya CSRD-direktivet.