Greengoat

Tänk dig en dynamisk bangård, full av vagnar, lok och människor som lossar och lastar, spår åt alla håll. Det är ett virrvarr. Mitt i allt detta finns rangerloket som lugnt och systematiskt kopplar ihop vagnar och vagngrupper, skjuter på dem så att de kommer igång, över växlingsryggen och in på rätt spår. Greengoat är en hållbarhetsbyrå som jobbar på samma sätt.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten knyter ihop hela hållbarhetsarbetet och är ett effektivt verktyg i förändringsarbetet. Jag hjälper dig att strukturera, driva, skriva och layouta.

Intern kommunikation

För att lyckas med hållbarhet behöver hela företaget vara med, inte bara veta vad som händer, utan även vara delaktiga. Det handlar mycket om stolthet.

Extern kommunikation

Kunder, leverantörer, investerare och människor som söker jobb hos dig vill veta hur du jobbar med hållbarhet. Jag hjälper dig att ta fram en strategi för det.

Kontakta mig!

Vill du ha hjälp att ta fram en hållbarhetsrapport, sätta en strategi för intern- och externkommunikation, skriva specifika texter eller göra en film? Oavsett kommunikationsbehov är du välkommen att slå en signal eller skicka ett mejl.