Hållbar kommunikation

Strategisk hållbarhetskommunikation kan både driva förändring och stärka varumärket. Vem vill inte jobba på ett företag som tar ansvar?.

Riktigt bra hållbarhetskommunikation karaktäriseras av fyra saker:
1

Trovärdigt

Det är lätt att hamna i greenwashing-träsket om man inte gör sin hemläxa ordentligt. Kommunicera inte att ni sysslar med hållbarhet om ni inte menar allvar. Fallet från den hästen blir kost- och smärtsam. Storytelling är ett effektivt sätt att kommunicera vad ni faktiskt gör på ett effektivt sätt. 

2

Balanserat

Balanserat hänger ihop med trovärdigt. Det finns inget företag som lyckats med allt i sitt hållbarhetsarbete, men de som är balanserade i sin kommunikation har mycket att vinna. Människor vill veta vilka utmaningar ni har och hur ni jobbar med dem. 

3

Lättförstått

Krångla inte till det. Ofta finns det ett enkelt sätt att berätta även de mest komplexa skeenden. Det ger trovärdighet eftersom det visar att ni har ansträngt er för att förklara vad ni menar. I det här ligger även jämförbarhet – att visa hur ni blir bättre år från år till exempel. Bilder, infographics, film och stories hjälper till.

4

Målgrupps–anpassat

Precis som med all kommunikation når du fram mest effektivt om du har tänkt igenom vem som ska ta till sig budskapet. Vänder du dig till potentiella anställda eller en bankdirektör? Det handlar inte om att hitta stolpigt språk till bankdirektören, utan att formulera budskapet till den du vill ska ta till sig det.