Hållbarhets-redovisning

Vare sig det är dags att förbereda sig för CSRD eller att företaget vill ta fram en enklare hållbarhetsredovisning kan det vara bra att ha någon att hålla i handen. Hållbarhetsredovisning handlar ju om så mycket mer än lagkrav. En väl genomförd rapport visar hur ni jobbar med hållbarhet, men driver också intern stolthet och stärker varumärket.